Jinekolojik Onkoloji

Jinekolojik Onkoloji Nedir? Jinekolojik Kanserler Nelerdir?

Jinekolojik OnkolojiOnkoloji, kanserlerin teşhis ve tedavisi ile ilgilenen tıp bölümüdür. Jinekolojik onkoloji, kadınlara özgü kanser türleri ile ilgilenen onkoloji alt dalıdır.

Jinekolojik onkoloji nedir, jinekolojik kanserler nelerdir, jinekolojik kanserler nasıl tespit edilir ve nasıl tedavi edilir gibi soruların kapsamlı yanıtını bu yazıda bulabilirsiniz.

Onkoloji Nedir?

Onkoloji, kanser ile ilgilenen tıp bölümüdür. Kanserin oluşumu, nedenleri, tanısı ve tedavisiyle ilgilenen tıp dalıdır. Türkçe’de kelime anlamı kanser bilimidir. Onkoloji, dahiliye (iç hastalıkları) bölümünün bir alt dalıdır.

Onkoloji bilimi ile ilgilenen uzman kişilere onkolog adı verilir. Günümüzde onkoloji bölümü birkaç adet alt dala ayrılmaktadır.

Onkolojinin alt dalları şunlardır:

 • Medikal onkoloji: Kanser tedavisinde kullanılan ilaçlar hakkında uzmanlaşmış onkoloji alt dalıdır. Kemoterapi ilaçları olarak bilinen ilaçlar ile ilgilenir.
 • Pediatrik onkoloji: Çocuklarda görülen kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenen onkoloıji alt birimidir. Pediatri bölümünün yan dallarından biridir.
 • Radyasyon onkolojisi: Kanserlerin tedavisinde kullanılan radyoterapi konusundaki uzmanlık alanıdır.
 • Cerrahi onkoloji: Genel cerrahi bölümünün bir yan dalıdır. Biyopsi alınması veya tümörün çıkarılması için cerrahi işlem yapan onkoloji bölümüdür.
 • Jinekolojik onkoloji: Kadın üreme organlarından kaynaklanan kanserlerin tanı ve tedavisi ile ilgilenen onkoloji alt dalıdır. Kadın doğum ve hastalıkları uzmanları tarafından ilgilenilir.

Jinekolojik Onkoloji Nedir?

Kanser, son yıllarda en çok artış gösteren hastalıklardan biridir. Hem tanı tekniklerinin gelişmesi hem de çeşitli çevresel etkenlerin artışı yüzünden kanserin görülme sıklığı artmıştır.

Dünyada kalp hastalıklarından sonra en sık ölüme neden ikinci hastalık kanserlerdir. Ülkemizdeki ölümlerin %20’sinin kanser kaynaklı olduğu tahmin edilmektedir.

En sık görülen kanser türlerinden biri de jinekolojik kanserlerdir. Kadın kanserleri olarak da isimlendirilen jinekolojik kanserler şunlardır:

 • Uterus (rahim) kanseri
 • Serviks (rahim ağzı) kanseri
 • Over (yumurtalık) kanseri
 • Tuba uterina (tüp) kanseri
 • Vulva kanseri
 • Vajinal (döl yolu) kanseri

Uterus, serviks ve over kanserleri diğer jinekolojik kanserlere göre daha sık görülmektedir. Bu kanserlerin teşhisi ve tedavisi ile ilgilenen tıp bölümü jinekolojik onkolojidir.

Jinekologlar tarafından tespit edilen bu kanserler, yine jinekologlar tarafında belli prosedürlere bağlı kalınarak tedavi edilebilmektedir

Jinekolojik Kanserler Nasıl Tespit Edilir?

Jinekolojik muayene yapılmadan önce yapılması gereken en önemli şey hastanın detaylı hikayesini almak ve şikayetlerini dinlemektir. Hasta öyküsü çoğu zaman teşhis edilecek rahatsızlık için yol gösterici olacaktır.

Daha sonra hastanın jinekolojik muayenesi yapılır. Hastalar muayene için bir masaya yatırılır. Spekulum ile vajina içerisi genişletilir ve daha rahat izlenebilmesini sağlar.

Fizik muayene ile beraber bazı ek testler ve görüntülemeler yapılır. Bu testler şunlardır:

 • Küretaj
 • Vulva – vajen biyopsisi
 • Uterus biyopsisi
 • Serviks biyopsisi
 • Pap-smear testi
 • Kan testi
 • Hormon testi
 • Bilgisayarlı tomografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Ultrason
 • Transvajinal usg

Hasta hikayesi, fizik muayene ve ek testlerin yardımı ile tanı konusunda büyük ilerleme sağlanır. Problemin kaynağı tespit edilir. Problemin kaynağı bir kanser olabilir. Jinekoloji uzmanı sizi kanser konusu ile ilgilenen jinekolojik onkoloji uzmanına yönlendirecektir.

Kanserin türünün tespiti ve detaylarının araştırılması ile jinekolojik onkoloji bölümü ilgilenecektir. Kanserin detayları için BT ve MR gibi görüntüleme cihazları kullanılabilir. Ayrıca biyopsi yapılması da oldukça önemlidir.

Jinekolojik kanserin detayları belirlendikten sonra tedavi süreciniz başlayacaktır.

Jinekolojik Kanserler Nasıl Tedavi Edilir?

Jinekolojik onkologlar tarafından kadın kanserlerinin çeşidi ve alt türü belirlenecektir. Biyopsi ve görüntüleme ile kanserin evrelemesi yapılacaktır.

Tedavi süreci ve tedavi çeşidi pek çok değişkene bağlıdır. Hastanın sağlık durumu, tedaviyi tolere edebilmesi, kanserin türü ve evresi oldukça önemlidir.

Jinekolojik kanserler şu yöntemler ile tedavi edilebilir:

 • Aktif gözlem ve kontroller
 • Açık cerrahi
 • Laparoskopik cerrahi
 • Kemoterapi
 • Radyoterapi
 • Robotik cerrahi

Jinekolojik kökenli kanserlerin başarılı şekilde tedavi edilebilmesi için erken dönemde tespit edilmeli ve kısa sürede tedavisine başlanılmalıdır. Erken dönemde teşhis edilen jinekolojik kanserlerde başarı düzeyi oldukça yüksektir.